Termin kontroli
Instytucja kontrolująca
Cel kontroli
01.2010
PSSE Opole
Kontrola żywności i stanu sanitarnego
06.2010
Kurator Oświaty
Nadzorowanie przez dyrektora spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego
07.2010
PSSE Opola
Kontrola sanitarna szkoły
12.2010
PSSE Opole
Kontrola dokumentacji szkoły