Foto

srodki trwale

L.P.

ŚRODKI TRWAŁE

KWOTA

1.

ŚRODKI TRWAŁE KONTO 011

879.299,30

GRUNTY

53.841,20

Boisko szkolne

4.371,00

Budynek

589.053,00

Ogrodzenie

143.057,00

Plac zabaw

44.526,00

Boisko babingtona

29.000,00

Ławy i stojaki

3.698,98

Stół do pinponga

4.500,00

Zestawy komputerowe

7.252,12

2.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
W UŻYTKOWANIU 013

338.782,44

3.

ZBIORY BIBLIOTECZNE KONTO 014

44.028,47

4.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE KONTO 020

9.910,31

RAZEM :

1.272.020,52

 

 

 

BUDŻET PSP NR 7 NA 2017

 

80101

80113

80150

85401

Wynagrodzenia
i pochodne

934.709,43

7.290,00

4.400,00

62.980,00

Pozostałe wydatki rzeczowe

176.959,00

6.120,00

0,00

2.580,00

Odpis ZFŚS

42.650,00

280,00

300,00

5760,00

Ogółem

1.154.524,00

13.690,00

4.700,00

71.320,00

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

ROZDZ.80146 – doskonalenie zawodowe nauczycieli –             3.575,00

ROZDZ.80195 – upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji –     400,00

ROZDZ.85446 – doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy – 529,00

ROZDZ.85595 – program wyrównywania szans edukacyjnych
                                                                       „DOBRY START” – 691,00