Foto

Przewodniczący: Elżbieta Dąbrowska-Cuda

Zastępca przewodniczącego: Anna Kędzior

Skarbnik: Grzegorz Plochowicz

Członkowie: Małgorzata Ksoll-Galanty

Ewelina Dudek

Anna Kowalska

Katarzyna Pryszcz

Damian Kowalski