Foto

Andrzejewska – Kucaj Beata - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

Budny Julia - nauczyciel świetlicy

Cwynar – Konik Karolina - psycholog, nauczyciel świetlicy

Janeczek Joanna - język polski, bibliotekarz

Ks. Józef Robert - religia

Klemenz Danuta - edukacja wczesnoszkolna

Lewandowicz – Witkowska Barbara - dyrektor, muzyka

Lewecka – Latosińska Aleksandra - edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Mordarska – Siwińska Monika - matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

Poslińska Marta - edukacja wczesnoszkolna

Prązdyńska Katarzyna - przyroda, historia, plastyka

Radlak Grzegorz - wychowanie fizyczne

Rola –Szczygieł Marta - język angielski

Szmigielska – Jonczyk Liliana - język niemiecki

Szurdak – Kędzior Anna - pedagog, wychowawca świetlicy