Foto

Barbara Lewandowicz-Witkowska – dyrektor , nauczyciel muzyki

Beata Andrzejewska-Kucaj – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , wychowania do życia w rodzinie  

Marta Poślińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Lewecka –Latosińska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Joanna Janeczek – nauczyciel języka polskiego

Marta Rola –Szczygieł – nauczyciel języka angielskiego

Iwona Popielska – nauczyciel języka francuskiego

Agnieszka Glensk – nauczyciel języka niemieckiego

Liliana Szmigielska-Jonczyk – nauczyciel historii , języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie

Ewa Krępa-Adolf – nauczyciel geografii, przyrody, biologii, doradztwa zawodowego

Joanna Olczyk- Kuczyńska- nauczyciel przyrody, biologii, geografii, techniki, informatyki , edukacji dla bezpieczeństwa

Monika Mordarska-Siwińska- nauczyciel matematyki , fizyki

Barbara Tomaszczak - nauczyciel chemii , matematyki

Anna Piechowska - Lichwała – nauczyciel plastyki , wychowawca świetlicy

Grzegorz Radlak- nauczyciel wychowania fizycznego , informatyki

Danuta Sigmund – nauczyciel doradztwa zawodowego

Partyk Wramba – nauczyciel religii

Natalia Żurek- nauczyciel religii

Anna Szurdak – Kędzior – pedagog, wychowawca świetlicy

Martyna Kuźnicka – psycholog

Edyta Szymczyna –Zima – logopeda

Julia Kościelny- Herba – nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy,

Kinga Markowska-Pencko – nauczyciel wspomagający

Anna Józefowicz – bibliotekarz