Foto

Katarzyna Żółkiewska - główny księgowy

Beata Nowotny –specjalista ds.płac

Iwona Popielska – specjalista ds.kadr

Daria Wojnar- sekretarz szkoły

Karina Glomb – kierownik gospodarczy

Beata Zmarzły –woźna

Wioleta Bareja - woźna

Marek Paszkiewicz – konserwator