Foto

Katarzyna Żółkiewska – główny księgowy

Anna Kazusek – kierownik gospodarczy

Beata Nowotny – specjalista do spraw płac

Daria Wojnar – sekretarz szkoły

Karina Glomb – woźna

Beata Zmarzły – woźna

Zbigniew Ostrowski – konserwator

Violetta Bareja – opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu, przejścia przez jezdnię)