Foto

Ogółem : 1 102 970,00

Rozdział 80101    1 010 600,00

w tym : wynagrodzenia i pochodne : 853 800,00

 

Rozdział 80113   14 100,00

w tym : wynagrodzenia i pochodne : 6 100,00

 

Rozdział 80150     8 670,00

w tym : wynagrodzenia i pochodne : 8 470,00

 

Rozdział 85401     69 600,00

w tym : wynagrodzenia i pochodne :   63 600,00

 

Wydzielony Rachunek Dochodów własnych : 25 500,00

 

Rozdział 8010   25,500,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne : 100,00